Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

L'Ajuntament de Camarles pren mesures econòmiques i organitza un concurs de dibuix per alleujar el confinament dels seus veïns

Publicat el 20/03/2020 09:57

Camarles

l'Ajuntament de Camarles pren mesures econòmiques i també d'entreteniment  per la crisi del COVID-19.


L'AJUNTAMENT PREN MESURES ECONÒMIQUES PER REDUIR
LA CRISI DEL CORONAVIRU S
Davant
la crisi causada pel Coronavirus Covid 19, l’Ajuntament de Camarles ha anunciat un
paquet de mesures econòmiques per reduir l’impacte que pugui tenir per a les famílies i pe l sector
econòmic local. Entre aquestes mesures hi ha l’endarreriment dels terminis per pagar diferents
tributs, així com la suspensió de les quotes dels serveis municipals mentre duri l’estat d’alarma
Aquestes mesures econòmiques estaran destinades a pro tegir la ciutadania i les empreses i
comerços locals davant els perjudicis que està provocant la crisi sanitària del coronavirus. Les
mesures acordades són les següents:
Taxes als establiments comercial s Es planificarà el retorn de la taxa de terrasses, escombraries,
lloguer…, als establiments comercials, bars i restaurants.
Recaptació Voluntàri a Se suspèn el termini de cobrament en voluntària de tots els padrons de
caràcter col·lectiu.
Recaptació Executiv a Se suspèn la tramitació dels expedients executius en curs.
Fraccionaments, ajornaments i Pagament s Personalitzats Els cobraments que s’havien
d’efectuar a partir del dia 20/03/2020 sota aquestes modalitats de pagament queden ajornats fins
al dia 30/04/20 20. Gestió Econòmica Malgrat la suspensió dels terminis, es manté el finançament
ordinari i extraordinari.
Inspecció i procediment sancionado r Se suspèn tots els procediments d’inspecció i
sancionadors de tota classe, inclosos els de trànsit i convivència, en virtut del Reial decret pel
qual es va declarar l’estat d’alarma. La seva tramitació es reprendrà quan s’aixequi dita suspensió.
Atenció Ciutadania i Ajuntamen t Les oficines d’atenció al ciutadà romandran tancades però es
manté l’atenció telefònica 977 470007 i per correu electrònic ajuntament@camarles.cat. Tots els
serveis telemàtics operen de forma normal.


L'AJUNTAMENT ORGANITZA UN CONCURS DE DIBUIX PER AL
CONFINAME NT DELS SEUS VEÏNS
L'Ajuntament ha posat en marxa un concurs de dibuix adreçat a la població infantil. L'objectiu és oferir un servei amb el qual contribuir a omplir les hores de confinament en els domicilis generat per l'estat d'alarma decretat davant la pandèmia de coronavirus. Hi haurà dues categories: fins a 9 anys i de 10 a 16 anys.
L'objectiu és ajudar les famílies a passar aquest temps de tancament en els domicilis amb un concurs obert a tots els nens i nenes. Utilitzant les eines que ofereixen les xarxes socials i amb la participació de personal de l'Ajuntament, cada tres dies anirà canviant la temàtica del concurs i es lliurarà un premi cada vegada per categoria, consistent en lots de material de dibuix.
El premi és el que menys importa! El que volem és crear una alternativa més per omplir el temps.
La primera edició del concurs va començar aquest dijous 19 de març a les 15:00 hores, aprofitant que era el Dia del Pare, per iniciar el concurs es va escollir "Que t'agrada fer amb el teu pare", aquesta variarà en cada ocasió. Per presentar els treballs tan sols caldrà enviar per privat una fotografia de cada dibuix, amb el nom i l'edat al perfil de l'Ajuntament a Facebook, utilitzant l'aplicació Messenger.
El termini per presentar treballs per a aquesta primera edició finalitzarà el diumenge 22 de març a les 20.00 hores.


Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari