Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

L’atenció hospitalària recuperarà paulatinament l’activitat garantint circuits diferenciats entre pacients COVID i no COVID

Publicat el 08/05/2020 13:45

AmpostaFlixRoquetesTivissaTortosa

La Clínica Terres de l'Ebre, de moment, mantindrà l’activitat materno-infantil


L’atenció primària anirà recuperant l’activitat en diferents fases, prioritzant resolució de la telemedicina i realitzant visites presencials programades


A la Regió Sanitària Terres de l’Ebre (RSTE), el primer cas per coronavirus va diagnosticar-se el passat 12 de març i fins el 7 de maig s’han donat 217 casos positius acumulats.


Actualment, en data 8 de maig, observem una certa estabilitat respecte a l’augment de casos confirmats de la COVID19. A les Terres de l’Ebre en els darrers dies s’han detectat esporàdicament casos. El darrer ingrés en UCI per COVID19 va ser el passat 6 d’abril i a data d’avui encara hi ha 5 pacients en aquesta unitat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.


Durant aquesta crisi des de la RSTE, amb la col·laboració i l’esforç de tots els proveïdors sanitaris i de tots i cadascun dels professionals que els conformen hem estat capaços d’adaptar-nos i donar resposta coordinadament atenent les necessitats de la població tant de les derivades del covid com les no covid que eren inajornables, inclosa la cirurgia oncològica. Hem estat una de les regions que ha fet les coses diferents, per la nostra configuració territorial i assistencial i tenim davant una oportunitat per organitzar l’escenari de futur, de consolidar noves formes d’actuar i d’atendre les persones aprofitant aquelles pràctiques que porten valor i les tecnologies que ens permeten comunicar-nos diferent. Encetem una nova etapa d’adaptació a una nova realitat de convivència amb el coronavirus que ens exigirà fer les coses diferents garantint la seguretat d’usuaris i de professionals.


En la recuperació de l’activitat prioritzarem les intervencions, consultes i proves diagnòstiques menys demorables. Hem de determinar el rol de cada hospital a la RSTE partint de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) com a hospital de referència que ha de donar resposta a les patologies i problemes de salut més greus, més complexos i hem de potenciar els hospitals comarcals agilitzant els fluxos de derivació sobretot al sociosanitari, però també entre l’atenció primària i especialitzada evitant derivacions que no aporten valor.


Cal destacar que l’atenció primària ha estat molt resolutiva i s’ha convertit en el mur de contenció del sistema de salut, totes les bones pràctiques que s’han incorporat han de romandre en el sistema. Necessitem la col·laboració de la població i del món local perquè entengui que la nova realitat serà diferent però igual o més resolutiva. Durant aquest període han arribat els 8 ecògrafs previstos per a la primària del Pla de Confort aprovat pel Departament per a la millora dels centres d’atenció primària.


L’atenció a les residències ha estat un altre dels aspecte en el qual l’atenció primària ha tingut un paper important. El seguiment de l’atenció primària a les residències va iniciar-se de la mà del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies abans de la resolució en què que el Departament de Salut assumia la direcció general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat. El monitoratge i l’atenció als residents o la formació als professionals pel que fa a l’ús d’EPI han estat important per a aquest sector. Així mateix, des de la regió sanitària es treballa en un pla similar al sanitari de desconfinament gradual per tal que s’apliqui al es residències.


Caldrà continuant extremant les mesures de protecció i de seguretat que ens fa actuar diferent previ a una visita mèdica sigui on sigui hi haurà un contacte previ per assegurar que la persona no té simptomatologia compatible, ús de mesures de protecció i de les distàncies socials, això obliga a espaiar les visites per evitar concentracions de persones a les sales d’espera, necessitem conservar els circuits covid i no covid i això limita les estructures hospitalàries i d’atenció primària. És important la col·laboració de la ciutadania perquè continuï utilitzant de forma responsable els recursos sanitaris, sobretot pel que fa als serveis d’urgències i aconsellem, sempre, la trucada prèvia al 061.


A més de les PCR que estableix el protocol, ja fa uns dies que estem realitzant PCR a les persones que s’han de sotmetre una intervenció quirúrgica i en determinades proves diagnòstiques. Així mateix, a partir de dilluns 11 de maig, si entrem en la fase 1 de desescalada des de l’atenció primària es realitzaran PCR a persones amb simptomatologia encara que sigui lleu, sempre a criteri dels professionals com ha estat fins ara, i de les persones que hi conviuen amb l’objectiu de poder detectar ràpidament qualsevol possible rebrot.


Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVE)


L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVE) recuperarà l’activitat quirúrgica en diferents etapes amb el requisit de mantenir dues UCI, una COVID i una altra no COVID. Durant la crisi hi ha hagut 3 quiròfans actius (urgències, oncologia i COVID), a partir de la primera setmana de maig s’afegeix 1 quiròfan programat d’especialitat al dia. A partir de la segona setmana s’afegirà 1 quiròfan més i així fins la normalitat.


L’HTVC ha recuperat la cirurgia traumatològica urgent des del 7 de maig que des de l’aplicació del pla de contingència s’havia traslladat a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. Així mateix, mantindrà la cirurgia urgent de l’Hospital Comarcal d’Amposta fins que aquest centre compti amb l’equip d’anestesistes.


Pel que fa a la cirurgia ginecològica, l’obstètrica i la pediàtrica aquesta es mantindrà a la Clínica Terres de l’Ebre fins que s’adeqüi un dels espais de l’HTVC per acollir l’UCI no COVID, incrementant el nombre de llits de crítics i semicrítics.


Quant a proves es recuperaran les proves i gabinets a partir de la primera setmana de maig.


Pel que fa a consultes externes s’iniciaran a partir de la primera setmana de mag sempre fent una primera consulta virtual entre professionals per tal de programar proves i evitar desplaçaments i visites innecessàries. A partir de la segona setmana de maig s’iniciaran les consultes prioritzant la telemedicina i les presencials de forma molt ordenada.


Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME)


L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME) ha deixat des del 7 de maig la cirurgia traumatològica urgent del Baix Ebre i Montsià que retornaran, de moment, a l’HTVC. Així mateix, l’HCM reprendrà a partir de l’11 de maig l’activitat no urgent amb la reobertura d’un quiròfan programat cada dia donant preferència a les patologies neoplàsiques o inajornables des del punt de vista clínic, així com aquelles que hagin superat els terminis de referència o període de garantia.


L’HCME iniciarà a partir de l’11 de maig l’activitat parcial de consulta externa d’anestèsia mitjançant consulta telefònica per a les patologies que ho permetin i presencials. La consulta externa de cirurgia general es realitzarà telefònicament per a les segones visites que ho permetin a l’igual que la consulta externa de ginecologia i obstetrícia i la d’oftalmologia. La resta d’especialitat seguiran amb atenció telefònica i només es farà visita presencial en casos inajornables.


Els gabinets de proves de l’àrea ambulatòria com audiometries es prioritzarà l’horari de tarda. En dermatologia es potenciarà encara més l’ús de la teledermatologia i el teletreball del dermatòleg. Pel que fa a radiologia a partir del 4 de maig es reobren els gabinets programats de TAC, ecografia, mamografia i radiologia simple. A partir de l’11 de maig es reiniciarà la pràctica endoscòpica digestiva amb criteri preferent fixat pel digestòleg del centre. Pel que fa a rehabilitació a partir de l’11 de maig s’iniciarà l’activitat ambulatòria dels casos inajornables tant a l’Hospital com als centres de Flix i Tivissa garantint sempre el fet de mantenir una distància superior a 2 metres entre ells.


Hospital Comarcal d’Amposta (HCA)


L’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) iniciarà a partir de la segona setmana de maig la cirurgia major ambulatòria d’oftalmologia, traumatologia, ginecologia i es programarà l’activitat digestiva amb sedació. A partir de la última setmana de maig recuperarà tota l’activitat urgent de quiròfan 24 hores depenent de la disponibilitat del servei d’anestèsia. Mentrestant aquestes urgències quirúrgiques continuaran sent derivades a l’HTVC.


L’HCA està valorant habilitar una zona del centre per sectoritzar-la i acollir malalts COVID sense disminuir la capacitat actual de llits. Un cop s’hagi recuperat la capacitat per fer intervencions quirúrgiques, previst per a finals de maig, els pacients covid o sospita que requereixin ingrés es derivaran en funció del perfil i nivell de gravetat al recurs més adient, ja sigui l’HTVC o l’Hospital de la Santa Creu. Així l’HCA recuperarà la màxima capacitat per donar resposta i disminuir l’activitat quirúrgica pendent. En el moment en què estigui habilitada la nova unitat es recuperarien aquest perfil d’usuaris.


Les urgències mantindran l’activitat habitual diferenciant els circuits covid i no covid. Les urgències ginecològiques, obstètriques i pediàtriques es derivaran a la Clínica Terres de l’Ebre.


L’hospital de dia de malalties neurodegeneratives de Sant Carles de la Ràpita reiniciarà l’activitat a partir del 18 de maig mitjançant l’atenció telefònica i telemàtica.


Clínica Terres de l’Ebre (CTE)


La Clínica Terres de l’Ebre (CTE), des de l’aplicació del pla de contingència, té les seves dependències dedicades a l’activitat materno-infantil i pediàtrica de la regió sanitària amb consultes externes dedicades a l’activitat de l’ASSIR, ginecolocia i obstetrícia de pacients de l’ICS. El seu pla de desconfinament queda supeditat a la permanència a la clínica d’aquesta activitat. Es recuperen paulatinament a partir de la primera setmana de maig, les consultes externes de diferents especialitats prioritzant les visites sense presència de pacient i telefòniques així com les videoconsultes. A partir de la segona setmana s’aniran iniciant les proves diagnòstiques.


Pel que fa a l’activitat quirúrgica es reprendrà primer amb CMA. Només es disposa d’un quiròfan lliure i cal tenir en compte que la disponibilitat de llits també està limitada i cal conservar els circuits covid i no covid.


Hospital de la Santa Creu de Jesús (HSCJ)


L’Hospital de la Santa Creu de Jesús mantindrà els circuits assistencials diferenciats. El flux de derivació de pacients a aquest centre ha de ser fluïd per evitar col·lapsar l’hospital de referència del territori. S’han iniciat les consultes telemàtiques de seguiment. A partir de la segona setmana s’iniciaran les primeres visites presencials amb les recomanacions i consideracions necessàries. A partir de la pròxima setmana s’iniciarà la consulta externa de nefrologia primant atendre telefònicament els pacients que sigui possible per evitar acumulació a la sala d’espera.


Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre


Aquesta setmana ja s’han obert els centres d’Amposta, Tortosa i Móra que continuaran tenint equips diferenciats on es farà activitat inajornable i atenció telefònica per videoconferència amb agendes de seguiments ordinaris anul·lades.


L’hospital de dia d’adults, l’hospital de dia infanto juvenil i el servei de rehabilitació comunitària faran activitat individual autogestionada pels professionals i atenció telefònica.


Es continuaran fent visites domiciliàries i es recuperarà el programa suport d’atenció primària via telemàtica.


Atenció primària


Tots els CAP que han tingut activitat durant el pla de contingència i que permeten assegurar la diferenciació de circuits garantint les seguretats d’usuaris i professionals, mantindran la mateixa activitat.A partir de la setmana de l’11 de maig els CAP secundaris de cada ABS s’aniran obrint per fer activitat programada segons els procediments d’actuació de patologies cròniques i patologies preferents. En aquests espais no es realitzarà activitat d’incidències per la impossibilitat de mantenir la separació dels circuits covid i no covid. L’activitat serà exclusivament la programada fet pel qual aquests centres romandran tancats per a la resta de visites i quan sigui necessària una visita presencial serà prèvia citació.


Durant la setmana de l’11 de maig, els diferents CAP recuperaran l’atenció pediàtrica per activitat programada i prèvia cita. La línia pediàtrica de Tortosa quedarà ubicada al CAP Roquetes per continuar garantint els circuits diferenciats.


L’ASSIR que estava ubicat a la CTE retornarà durant la setmana de l’11 de maig al CAP Baix Ebre.


L’atenció continuada es mantindrà als mateixos punts d’atenció.


S’aniran comunicant i concretant els canvis que es produeixen a mesura que anem avançant en el retorns a la nova realitat.


Així mateix l’horari d’atenció al ciutadà a partir de la setmana vinet de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre queda definit de les 8.00 a les 18.00 i es pot trucar al telèfon 977 44 81 70.


 


Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari