Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Comunicat de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre

La Regió Sanitària Terres de l’Ebre reorganitza hospitals
i atenció primària per atendre els pacients amb COVID19


La reordenació de fluxos per especialitats entre els diferents dispositius
hospitalaris s’aplicaran a partir del divendres 27 de març
L’Hospital Verge de la Cinta serà de referència per a pacients COVID19, la
Clínica Terres de l’Ebre assumirà l’atenció materno-infantil de la regió i
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre concentrarà l’atenció de trauma que
necessiti cirurgia
L’Hospital Comarcal d’Amposta i l’Hospital de la Santa Creu assumiran
l’atenció a pacients COVID19 intermèdia


La Regió Sanitària Terres de l’Ebre ha previst fer una reorganització dels fluxos
assistencials hospitalaris a la regió per fer front a l’augment de casos de SARS-
CoV-2 que s’esperen per als pròxims dies i per garantir l’atenció de la resta de la
patologia urgent. Així ho defineix el pla de contingència elaborat per la regió amb
consens de tots els proveïdors que configuren els hospitals i centres
sociosanitaris del Sistema de Salut de Catalunya (SISCAT). En tot moment s’han
seguit les recomanacions del Servei Català de la Salut respecte als perfils i a les
reordenacions de fluxos tant per a pacients amb COVID com per a pacients no
COVID. Per això en tots els dispositius s’han definit dos circuits per diferenciar
usuaris amb sospita COVID dels que no en tenen
Així, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) es converteix en l’hospital de
referència per als pacients crítics, semi-crítics i aguts d’alta i mitjana complexitat.
Per això, incrementarà la seva capacitat de llits per atendre aquesta tipologia de
pacients i s’hi traslladaran, entre altres, respiradors d’altres centres per tal de
concentrar-ne l’assistència.
A més, l’HTVC continuarà amb la cirurgia de la Regió Terres de l’Ebre, tal i com
es va anunciar en començar la detecció de positius al territori. Així mateix, l’HTVC
mantindrà altres dispositius com els serveis per a pacients immunodeprimits i
pacients d’altres especialitats no COVID.
La Clínica Terres de l’Ebre (CTE) assumirà tot el servei de ginecologia i
obstetrícia de de l’HTVC i de pediatria a excepció de l’àrea d’influència de
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (HCME). A tal efecte s’habilitaran a la CTE
sales de parts segons les previsions de la Regió Sanitària. També s’hi
traslladaran el material i l’equip de professionals per assegurar l’atenció obstètrica
i ginecològica. Així mateix, es definiran com en tots els dispositius dos circuits per
tal de separar les persones amb sospita de COVID de les que no en tenen.


A la CTE també s’hi concentrarà tota l’atenció pediàtrica hospitalària de la regió, a
excepció de la de l’HCME que seguirà atenent els xiquets i xiquetes de la seva
àrea d’influència. A la CTE s’hi traslladarà la unitat neonatal per tal d’assegurar
l’atenció al prematur. Els professionals pediatres de l’HTVC seran els
responsables d’atendre aquestes necessitats a la CTE. Igualment s’atendran
urgències recomanant que els casos de sospita COVID es dirigeixin a l’HTVC.
L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre concentrarà tota la patologia traumàtica
urgent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. Els professionals de l’equip de
traumatologia de l’HCME i els de l’HTVC seran els que assumiran aquest servei.
L’HCME atendrà casos COVID de baixa complexitat.
L’HCME seguirà atenent tot tipus d’urgència i derivarà a l’HTVC els pacients que
no compleixin criteris d’intermedi. Així mateix, continuarà realitzant l’atenció a
l’embaràs, la pediatria, cirurgia i la resta d’especialitats de la seva àrea
d’influència.
L’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) assumirà l’atenció intermèdia casos de
COVID aguts i de baixa complexitat. L’HCA seguirà atenent tot tipus d’urgència i
derivarà a l’HTVC els pacients que no compleixin criteris d’intermedi.
L’Hospital de la Santa Creu (HSC) assumirà l’atenció intermèdia per a casos
COVID de qualsevol edat, tot i que prioritàriament gent gran fràgils. També
assumirà l’atenció intermèdia per a casos no relacionats amb COVID seguint els
criteris de derivació i cartera del Pla director sociosanitari i tot pacient de
residència que ho requereixi.
Es continuarà realitzant com és habitual el tractament d’hemodiàlisi amb mesures
de precaució en aïllament dels casos positius i de sospita.
La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre té el seu propi pla de contingència, ja ha
concentrat i reordenat la seva activitat, com vàrem informar la passada setmana
i, col·laborarà amb atenció primària fent suport a residències de discapacitats i
allò que sigui necessari i a hospitalització en cas de sospita o cas confirmat lleu.
A més aplicarà aïllaments i proteccions i si es requereix trasllat per empitjorament
contactarà amb 061 per buscar el recurs més adient.
El pla de contingència preveu, si és necessari habilitar dispositius com l’antiga
residencia d’avis d’Amposta, places de residència que encara no estan ocupades
com la Residència de Batea, VIMA de Sant Carles de la Ràpita i l’Onada de
l’Ametlla de Mar. Aquestes places permetran augmentar la capacitat hospitalària
de la regió sanitària. També es contempla si fos necessari utilitzar places
hoteleres.
Reorganització en l’Atenció Primària a les Terres de l’Ebre
Des de l’inici d’aquesta crisi s’han realitzat actuacions de reordenació dels
dispositius de primària per poder garantir l’atenció urgent, l’atenció telefònica i


l’atenció domiciliària concentrant l’activitat en alguns Centres d’Atenció Primària.
També s’han reforçat els equips domiciliaris i intensificant l’atenció a residències i
persones vulnerables. També s’ha realitzat el seguiment a persones amb
aïllament domiciliari amb símptomes de COVID.
Així mateix, tots els punts d’atenció continuada han implantat un circuït de triatge
per tal de diferenciar la patologia respiratòria de la resta.
Les mesures concretes que afecten el reordenament a primària també s’aplicarà
a partir del divendres 27 de març.
A la Terra Alta l’activitat s’assumeix des del CAP Gandesa igual que el Punt
d’Atenció Continuada.
A la Ribera d’Ebre l’atenció es concentrarà al CAP de Flix i al CAP de Móra la
Nova. Al CAP de Móra la Nova l’atenció continuada durant els caps de setmana i
festius es realitzarà les 24h. S’informa que el Punt d’Atenció Continuada situat a
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre deixa d’estar operatiu durant aquest període.
Al Baix Ebre, es manté l’activitat al CAP Temple, al CAP Baix Ebre, al CAP de
l’Aldea, al CAP Deltebre i al CAP de l’Ametlla de Mar. Els Punts d’Atenció
Continuada seran al CAP de l’Aldea, CAP Deltebre i CAP Temple. Deixa d’estar
operatiu el Punt d’Atenció continuada de Xerta i el Punt d’Atenció continuada de
l’Ametlla de Mar.
A la comarca del Montsià l’atenció es concentrarà al CAP d’Ulldecona, al CAP
d’Amposta i al CAP de Sant Carles de la Ràpita. Els Punts d’Atenció Continuada
seran al CAP de Sant Carles de la Ràpita, al CAP d’Ulldecona i al CAP
d’Amposta. Destacar que aquest punt d’atenció continuada a Amposta s’ubicarà
al CAP i no a l’Hospital Comarcal d’Amposta com fins ara.
L’atenció pediàtrica, per poder garantir espais diferenciats de l’atenció d’adults, es
reubicarà. Així, la línia pediàtrica del CAP Baix Ebre es desplaça al CAP
Roquetes. A la resta del territori es garantiran els circuïts separats d’atenció a la
població pediàtrica.
Amb aquesta reordenació s’incrementaran els dispositius d’atenció domiciliaria a
tot el territori.
Si fos necessari adoptar noves mesures des de la Regió Sanitària s’informarà de
com es redefiniran dispositius i quan s’aplicarien les noves mesures.
Així mateix, des d’avui, la Regió Sanitària Terres de l’Ebre amb el suport de la
Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre ha habilitat el telèfon mòbil per a ciutadans:
630.450.606 d'atenció i suport psicològic en relació amb la crisi del coronavirus, a
les víctimes del Covid-19, en horari de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h.


Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari