Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

El Pla d’Acció Municipal (PAM) de l'Aldea 2023-2027 inclou 93 noves accions

Publicat el 08/11/2023 14:20

L' AldeaTortosa

 
El Govern de l’Aldea i després d’aconseguir quasi el 97,5 % d’execució del PAM 2019-2023, presenta el document del Pla d'Acció Municipal (PAM), per al mandat 2023-2027 i està format per 93 accions les quals es distribuiran en 3 eixos: Imatge i Promoció del Poble (Seguretat Ciutadana i Viària, Via Pública i Millora d’Imatge, Ravals, Serveis i Imatge de Poble, Acció Climàtica i Mobilitat Sostenible), Promoció del Municipi (Comerç, Turisme i Promoció de Poble, Polígons i Captació d’Indústria) i Atenció a les Persones (Esports, Joventut, Esdeveniments i Activitat Esportiva, Cultural, Acció Educativa i Tradicions, Igualtat, Al Servei de les Persones).

El desenvolupament de les 93 accions de govern es distribueixen per Regidories i pretenen incidir en la millora de la qualitat de vida del ciutadans i de les ciutadanes del nostre municipi, a partir de la millora, alhora, dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament de forma més propera i més eficient.

Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: “ Des de l’Ajuntament i tal com vam fer en l’anterior mandat, hem volgut marcar les accions que volem desenvolupar durant tota la legislatura, accions que ja van passar per la junta de govern i vam donar compte al plenari del Pla d’Acció Municipal, que compta amb 93 accions de tots els àmbits i de totes els regidories, que marcaran el camí a seguir. Royo destaca actuacions com: “ la via pública i la millora d’imatge, eixos potents del nostre govern on destaquem la connexió de la Raval de Sant Ramon amb la construcció d’un camí de vianants i un carril bici a la Ctra. de Tortosa – Raval Sant Ramon fins nucli urbà, urbanitzant l’últim tram que es trobarà més a prop del poble, urbanitzarem nous trams de l’avinguda Catalunya, comptarem amb un pla d’enquitranament de diversos carrers.
Donarem una important empenta a la pacificació del trànsit a les zones escolars, instal·lació de faroles fotovoltaiques, soterrament de línies elèctriques. Un conjunt de 93 accions que esperem podem complimentar amb un alt percentatge d’execució, ja que l’anterior PAM 2019-2023 vam aconseguir el 97,5 %.”

Dins de l’eix d’Imatge i Promoció de Poble (Seguretat Ciutadana i Viària), es destaca la instal·lació de càmeres de vigilància de seguretat i trànsit als principals accessos del municipi i places, instal·lació de semàfors intel·ligents, pacificació de les zones escolars, millores de pacificació trànsit als accessos del nucli urbà i Sant Ramon. Es realitzaran Campanyes de conscienciació d'accions cíviques, deixalla, residus i animals de companyia i el Pla de Mobilitat Urbana, que ja es troba actualment executada.
 
A l’apartat de Via Pública i Millora d’Imatge, comptarem amb la connexió Raval de Sant Ramon amb la construcció d'un camí de vianants i un carril bici a la Ctra. de Tortosa - Raval Sant Ramon fins nucli urbà, urbanització d'accés al nucli urbà des de la Carretera de Tortosa fins rotonda av. Catalunya, nous trams urbanització av. Catalunya, ampliació del Pont del Barranc a l'av. Catalunya, Passeig de Gas (Camí escolar al 21 d'abril des de l'av. Catalunya), la urbanització de la Plaça de la Raval, Pla asfaltat diversos carrers del municipi, Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, enquitranament del pàrquing cementiri, pàrquing del CAP, Arranjament N-340 tram municipal i Pla millora de senyalització vertical.

Dins de les accions a realitzar a les Ravals es realitzarà el Pla d'abastament d'aigua potable a diferents punts de les Ravals, ampliació xarxa fibra òptica, instal·lació de faroles fotovoltaiques, construcció d’una rotonda al camí de l'Ermita, zona Pont de Rodes. Millora de l’enllumenat públic a la Raval de Sant Ramon, construcció d’una àrea infantil a la raval de Sant Ramon, ampliació i asfaltat del Camí de la Capblanca i Pla de Millora de Camins.

Les accions que integren l’apartat de Serveis Imatge de Poble comptaran amb el soterrament línies elèctriques, Plaça Ajuntament fins camí de l'Ermita, retirada ET, camí Ermita, millores de rendiment a les xarxes d'abastament d'aigua i posada en marxa i connexió de l'Estació Depuradora dels Polígons.
 
Acció Climàtica i Mobilitat Sostenible
Instal·lació punts de carregador elèctric per a vehicles, substitució flota vehicles municipals per elèctrics, millora de l’enllumenat públic i equipaments, ampliació xarxa dels carrils bici municipals, instal·lació planta fotovoltaica per autoconsum per a totes les dependències municipals i enllumenat públic, millora d'eficiència energètica equipaments municipals i interconnexió amb les poblacions veïnes de la xarxa de carril bici i via verda. Instal·lació de xarxa general de pluvials al municipi, millora del drenatge a la rotonda de l'av. Catalunya i Ctra. de Tortosa, construcció bassa de laminació del Barranc dels Pixadors al Polígon.
L'Aldea recicla, campanyes de conscienciació i millora de recollida selectiva, creació espai refugi climàtic i Implantació de la CEL (comunitat Energètica Local).
 
Promoció de Municipi
Actes socials, lúdics, esportius, ajuts i promocions del sector comercial, assistència a fires i esdeveniments de l'Aldea per a promocionar el nostre poble, promocionar l’edifici RENFE (costat caravanes),digitalització oficina de Turisme, Mancomunitat Delta Gestió i renovació punts d'informació Turística.
 
Polígons i Captació d’Indústria
Desenvolupament del Fons Nuclear, implantació de noves indústries, ampliació d'indústries actuals, urbanització i desenvolupament del Polígon Catalunya Sud, estudi i instal·lació del ramal ferroviari al Polígon Catalunya Sud (Kronospan) i desenvolupament nou sòl industrial a diferents punts del municipi.
 
Dins l’últim eix del PAM dedicat a l’Atenció a les Persones, destaquem els Esports, Joventut, esdeveniments i activitat esportiva amb la promoció d'importats esdeveniments al municipi, promoció de l'esport femení, vestuaris per al futbol femení, millorar accessos camp de futbol, adequació al pavelló i equipament esportiu per al bàsquet, estudi implantació gimnàs.
Nou escenari mòbil per actes, lúdics i festius, noves activitats a les Festes Majors, lavabos d'obra al recinte de festes, dotació d'habitatges de lloguer per a la gent jove i la creació del pla integral de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS).
 
Cultural, Acció Educativa i Tradicions
Millores i reformes del local de la SCRUA, reforma de serveis i millora accessibilitat al Bar Societat, millores als centres educatius, estudi per a l'adquisició naus de Carvallo, espai exposicions Culturals, nova ubicació de l'Esplai i adequació de la façana del local del Diables d’Aldaia, adquisició Bestiola per a correfocs, participació activa Grup de Jotes als actes culturals de carrer. Col·laboració amb les entitats culturals del municipi per potenciar les activitats culturals adreçades a la població, creació d'espais culturals /lúdics a l'aire lliure i redacció del Pla estratègic d'espais culturals.

Igualtat
Potenciació del Punt Lila, nou Pla d'Igualtat Municipal, discriminació positiva envers les dones: accés llocs de treball, comissions, esdeveniments, nomenclatura carrers. Revisió del llenguatge sexista emprat en els documents oficials de l'Ajuntament i en les comunicacions.

Al Servei de les Persones
Reforçar i ampliar els serveis d'atenció primària, nova sala d'oratoris al tanatori, estació d'autobusos a la sortida de l'AP-7,Reclamar connexions d'alta velocitat amb Barcelona i estació AVE Camp de Tarragona i programa d'activitats socials amb la gent gran. Creació de noves àrees i millora de les actuals als parcs infantils, remodelació dels antics habitatges de la RENFE com a habitatges socials, pis d'acollida i entitats, dotació d'un parc caní, campanya de conscienciació Progat i millora megafonia


Aquestes 93 accions completen el Pla d'Acció Municipal, el qual és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar, durant el mandat 2023-2027 per tal de complir amb el mandat dels veïns i veïnes de l’Aldea en les passades eleccions municipals de 28 de maig de 2023.
Es tracta d'un exercici de compromís i transparència democràtica per aconseguir una Administració local més moderna i més propera a la ciutadania.
 
Aquestes accions que l’equip de govern municipal vol afrontar durant la legislatura, estaran supeditades a les necessitats pressupostàries i a possibles subvencions a percebre.


Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari