Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Port les Cases d'Alcanar

Publicat el 22/12/2020 15:17

Alcanar

Després de treballar un any i havent realitzat un estudi de model físic del port de les Cases d’Alcanar en una piscina d’assaig a la Universitat d’A Corunya per buscar una solució als problemes d’ultrapassament que pateix el port quan hi ha forts temporals de llevant, ja s’ha identificat que la solució serà modificar el dic de recer i tindrà un cost aproximat de 3 milions d’euros.


La redacció d’aquest estudi es preveu finalitzar a finals de gener per després començar la redacció del projecte constructiu amb els informes necessaris i la tramitació administrativa del projecte, amb l’objectiu de començar les obres el 2022.


L’estudi


Per fer aquestes proves es va construir una maqueta a escala o model físic del port de les Cases d’Alcanar que es va col·locar dins d’una piscina d’assaig. Aquest model físic ha estat afectat per diferents onatges derivats de temporals per comprovar quina era la millor solució perquè els temporals de llevant no tinguin afectació dins del port. Els resultats de les proves realitzades ens indiquen que la millor solució perquè no hi hagi ultrapassaments és la perllongació del dic de recer del port de les Cases d’Alcanar i la construcció d'un tacó. Ara, els tècnics redactaran l’informe on s’indica les diferents proves realitzades i quina és la millor solució a dur a terme.


El port de les Cases d’Alcanar és l’únic port de Catalunya que té orientada la bocana cap al nord-est, orientació que el fa vulnerable als temporals amb problemes d’agitació interior que afecta les instal·lacions portuàries. El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, comenta que “hem fet les proves pertinents i hem buscat la millor solució per resoldre aquesta situació de vulnerabilitat que pateix el port de les Cases d’Alcanar”. Gómez ha afegit: “Invertirem uns 3 milions d’euros per donar estabilitat, funcionalitat i seguretat al port, i donar resposta a la demanda dels sectors nàutic i pesquer”.


 Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari