Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Nova noticia

El Baix Ebre i el Montsià incrementen lleugerament la taxa
de recollida selectiva de residus
Els municipis del Baix Ebre i el Montsià van incrementar lleugerament la taxa de recollida
selectiva de residus durant el 2019, concretament un 2%, passant d’una taxa de recuperació
bruta del 50% al 52%. Unes xifres que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE) valora positivament després d’anys d’estancament en els resultats de la
recollida selectiva. “Vam registrar un increment del 8% de la fracció de vidre i també un
lleuger augment dels envasos; mentre que la recollida orgànica va disminuir, una
tendència que hem començat a revertir el primer trimestre del 2020”, ha manifestat el
vicepresident de l’àrea de Residus del COPATE, Josep Maria Lleixà.
La recollida de la fracció de vidre s’ha incrementat un 8% l’últim any, un augment que el
COPATE atribueix a l’extensió de contenidors de vidre per a ús específic de grans productors.
Pel que fa als envasos també han experimentat un lleuger augment, d’un 3%, que juntament
amb el fet que ha disminuït la fracció de resta, un 2%, ha permès generar aquest repunt en
els índexs de recuperació el 2019. Amb tot, durant l’any passat va disminuir un 3% la recollida
de la fracció orgànica, una tendència que s’ha començat a revertir enguany. “És necessari
millorar la qualitat de la fracció orgànica i disminuir el percentatge d’impropis, que són del
25%”, ha dit Lleixà. Es consideren impropis aquells residus que es dipositen al contenidor de
residus orgànics i no ho són.
Enguany, però, les xifres del primer trimestre constaten un augment del volum de residus
orgànics d’entre un 5% i un 8%. En aquest sentit, el COPATE sosté que la implantació de més
contenidors de matèria orgànica a les urbanitzacions de l’Ametlla de Mar i Alcanar
contribueixen a revertir la tendència. A més, la proliferació de bosses compostables gratuïtes
als establiments per la prohibició dels plàstics d’un sol ús i la implantació del porta a porta
en alguns municipis permetrà reduir per sota del 10% els impropis.
Paüls i Alcanar, els municipis que més incrementen la taxa de recuperació
Per municipis, Paüls i Alcanar són els que més han incrementat la taxa de recuperació, un
10%. Així, el 2019 encapçalen el rànquing de municipis amb un nivell de recollida selectiva
més alta, per sobre del 60%: Alfara de Carles, Freginals i Paüls. Per sobre del 55% hi ha la
Sénia i la Galera, mentre que per sota del 45% se situen Roquetes, Camarles i el Perelló. Pel que fa a l’objectiu normatiu que cal assolir el 2025 és una taxa de recuperació del 55%.
En el cas de Paüls, la introducció de la recollida porta a porta l’agost del 2019 i en el cas
d’Alcanar, la incorporació de més contenidors de selectiva, han estat factors claus per
millorar els seus resultats. “Hem d’analitzar quins factors han provocat un relaxament en
la recollida selectiva en municipis que històricament tenien una taxa de recuperació més
elevada i incentivar la ciutadania a la separació de residus”, ha assenyalat el president del
COPATE, Joan Alginet.
Finalment, les deixalleries, que gestionen un 22% dels residus municipals, han incrementat
un 11% la producció amb un total de 12.170 tones. “Aquestes instal·lacions són
imprescindibles per aconseguir nivells de recuperació d’excel·lència, però també és
necessari reduir la producció de voluminosos i aconseguir un reaprofitament més gran dels
objectes que es puguin reparar”, ha conclòs Alginet.


Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari