Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

La Terra Alta incorpora 470 hectàrees més al reg i es prepara per afrontar una nova fase

El Director General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Jordi Sala, visitarà, aquesta tarda, les obres del regadiu de la Terra Alta, una de les actuacions més representatives del Departament en matèria de regadiu, i es reunirà amb els representants de la Comunitat de Regants de la zona oriental de la Terra Alta.

Les obres d’aquest regadiu, que abasta els municipis de Batea, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Gandesa, la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs, es van iniciar l’any 1997 i preveuen la transformació de 8.200 hectàrees. Actualment, es troben en un estat molt avançat ja que 7.016 hectàrees ja estan en disposició de regar.

A més, cal recordar que el conseller Josep Maria Pelegrí va signar, el passat mes de juny, un conveni de col·laboració amb la Comunitat de Regants amb la finalitat d’alleugerir la càrrega financera d’aquesta i afavorir la seva activitat com a agents impulsors del regadiu.

Mitjançant aquest conveni es va reduir l’import de l’aval bancari que havia dipositat la Comunitat de Regants davant de la Generalitat de Catalunya i que era la garantia del pagament de la part de les obres que li pertocava, les quals corresponien al 15% de la inversió total efectuada pel Departament d’Agricultura.

Pel que fa a l’aportació que resta pendent, la Comunitat de Regants s’ha acollit a la Llei Òmnibus 2011, la qual permet que les comunitats de regants puguin efectuar els pagaments que els pertoca a través de l’execució d’obra de forma directa, enlloc d’estar obligats a realitzar-los en metàl·lic.

Dins d’aquest context i fins al moment, la Comunitat de Regants de la zona oriental de la Terra Alta ha posat en marxa dues iniciatives que han permès la compactació de la zona de reg i han aprofitat al màxim la capacitat de transport de les infraestructures ja construïdes per l’Administració.

Aquestes obres, executades per la Comunitat de Regants, abasten un total de 470 hectàrees (338 parcel·les regables) i suposen una inversió global de gairebé 1.100.000 euros. Tenint en compte que l’obra realitzada en el seu dia per l’Administració consistia en l’execució de canonades principals, basses de regulació i hidrants que dominaven grups de parcel·les, la Comunitat de Regants, mitjançant aquestes dues iniciatives, ha dut a terme una actuació de compactació de taca regable atès que s’ha encarregat de conduir l’aigua des dels hidrants ja construïts fins al peu de les parcel·les i d’instal·lar les claus de pas per tal de permetre el reg de forma efectiva.

Amb aquesta visita del Director General de Desenvolupament Rural, l’Administració verificarà l’acabament de l’obra executada per la Comunitat de Regants i això permetrà l’alliberament d’un altre tram d’aval i preveure una altra fase d’actuacions.

En aquest sentit, val a dir que la comunitat de regants i el Departament d’Agricultura tenen interès a continuar optimitzant la xarxa de reg actual i, per aquest motiu, es promou en aquest moments la transformació en regadiu d’un nou sector als termes municipals de Caseres i Batea (etapa 3 de l'àrea dominada per la bassa 2.2). En aquest sector, la Comunitat de Regants està procedint a recollir entre els interessats el seu compromís de pagament, de tal manera que la Comunitat de Regants disposarà dels diners per a executar la seva part d’obra d’aquesta nova actuació abans de l’inici de les obres. 

Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari