Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Inici d’obres? Nota de premsa de la PNH - Terres de l’Ebre

Publicat el 19/06/2023 00:00

La Plataforma per un nou hospital –universitari- de les Terres de l’Ebre, en data 8 de juny, va rebre de part de l’anterior Junta de Govern local, encapçalada per l’exalcaldessa Meritxell Roigé, la notificació d’acord en la qual se’ns anunciava la desestimació de les nostres al·legacions referents a la concessió del permís d’obres per la instal·lació, amb caràcter provisional, d’un aparcament situat al fossar del Sitjar.


D’acord amb els drets que ens assisteixen i que el mateix document de resolució contempla en la seva part concloent, la Plataforma per un nou hospital-universitari-de les Terres de l’Ebre, ha presentat el corresponent recurs, tot notificant-ho al propi Ajuntament, així com a la delegació del Departament de Cultura de la Generalitat.


La disconformitat amb la resolució que pren l’antiga Junta de Govern de l’Ajuntament de Tortosa pivota al voltant de dos aspectes que, nosaltres, considerem fonamentals. El primer fa referència al lloc on s’ubicarà aquesta estructura metàl·lica, un espai que la clau V del POUM cataloga com sistema d’equipaments, parcs i jardins, obviant, bé sigui per ignorància, bé sigui per interès, que aquest espai, el fossar del Sitjar, està catalogat com un espai BCIN (bé cultural d’interès nacional) i que, en conseqüència, mereix un tractament diferencial respecte al d’altres espais catalogats de semblant manera. No sabem, al respecte, si el Departament de Cultura i en concret la Comissió de Patrimoni ho té així de clar.


El segon aspecte guarda relació amb el que hem esmentat anteriorment. En la resolució que se’ns ha fet arribar i, en concret, en l’apartat de condicions particulars, es diu: “La intervenció en el Monument (muralla i estructures medievals) s’ha de limitar a esbrossada i neteja de la vegetació, acompanyada de la consolidació bàsica, amb el control arqueològic i la intervenció de tècnics en restauració, per tal de garantir que no hi hagi pèrdua de valors arqueològics del monument” Al respecte, i així ho hem expressat en el nostre escrit, apuntem un seguit d’accions que, en un principi, no es veuen reflectides en la resolució rebuda. I així, tot recordant que ens trobem en un espai BCIN, considerem necessari que abans de fer qualsevol moviment de terres per a fer els fonaments que haurà de tenir l’estructura de l’aparcament, caldrà fer prèviament, les prospeccions arqueològiques per personal especialitzat, per tal de constatar les restes que hi puguin haver en ser un espai protegit. En cas que n’hi hagin, s’hauran d’excavar i decidir com actuar d’acord amb la legislació vigent i el que disposi el Departament de Cultura de la Generalitat.


També cal precisar que, si cal fer cap mena d’intervenció o consolidació en les muralles, caldrà prèviament, fer el corresponent projecte que haurà de ser aprovat amb el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i de la Generalitat, atès que el permís es va demanar per a construir una estructura exempta en el fossar del Sitjar; altrament, s’estaria vulnerant la legislació de patrimoni ( article 43 i següents de la LPC).


L’escenari on està ubicat l’hospital Verge de la Cinta, és un escenari “complex i complicat” i una ciutat que destina 210.000 euros del pressupost municipal per protegit i arranjar les seves muralles n’ha de ser conscient i conseqüent. Des de la Plataforma considerem un despropòsit el pla d’obres que es vol dur a terme, i no tan sols perquè pensem que aquestes acabaran condicionant la construcció del nou i necessari hospital universitari, sinó perquè tot i la desmesurada inversió, no resoldran els problemes que representen l’accés, els espais i la ubicació –entorn protegit- amb el risc de malmetre aquest patrimoni que es vol protegir, tot repetint errors passats.


Com ha passat amb l’anterior govern de la ciutat, també amb el nou estem oberts al diàleg i a la transparència, en l’esperit constructiu propi dels qui volem lo millor per a la nostra gent i les nostres terres, sense defallir en l’assoliment de la nostra raó de ser: un nou hospital universitari de les Terres de l’Ebre.


Esperem la resposta de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) a una consulta formulada sobre els terrenys on ha d’anar situat el nou hospital, i properament ens reunirem amb el nou alcalde i amb la gerent dels Serveis Territorials de Salut tot continuant la nostra tasca que ens apropi a l’assoliment de l’objectiu marcat.

Per Sisco Lahosa, portaveu de la Plataforma per un nou hospital de les Terres de l'Ebre a Opinió


Comparteix aquest article


Fés el teu comentari