Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Si haguéssim pogut parlar…..

Publicat el 10/08/2020 00:00

Si haguéssim pogut parlar…..
No ho vam poder fer al Ple de l’Ajuntament d’Amposta del passat dia 27‐7‐2020 i ho fem a través
d’aquest escrit perquè pensem que és necessari que la gent tingui coneixement del per què de la moció
que ha presentat l’Associació Tots Som Poble.
La història ve de l’any passat, de la proposta de resolució a la llei que regula els correbous que
“En Comú Podem” va presentar al Parlament de Catalunya i que es va aprovar el dia 26‐9‐2019. Aquesta
proposta de resolució va fer que al nostre territori i de manera immediata, en hores, el lobby taurí
aconseguís formar un front institucional en contra d’aquesta resolució, on l’Ajuntament d’Amposta va
exercir un paper de suport molt destacat.
Durant aquells dies l'Associació Tots Som Poble feia un mes que teníem demanada una reunió
amb una part del consistori ampostí sense que ens la concedissin. Finalment quan va arribar el dia que
ens van concedir l'entrevista vàrem fer‐li arribar al nostre Alcalde que ens sorprenia aquesta diferència
tan gran en l'atenció dispensada entre el lobby taurí i la nostra associació per part de l’equip de govern.
En aquella reunió vam al∙legar que en l'últim Ple de l'Ajuntament, a proposta del PdeCat, es va aprovar
una moció del sector taurí, i dos empresaris (un del poble d'Amposta i l'altre que no n'era) van tenir
l'oportunitat de parlar al ple després de debatre la moció. L'Associació Tots som Poble sentíem que no
teníem les mateixes oportunitats, a prou penes i amb molt de retard aconseguíem una entrevista, sense
poder explicar el nostre pensar a cada un dels regidors que amb el seu vot decideixen el futur del nostre
poble. L'Alcalde, el Sr. Adam Tomàs, ens contestà que en el moment que hi hagués un tema relacionat
amb les nostres demandes, tindríem les mateixes oportunitats de parlar que el sector taurí.
Passats els mesos, amb la paraula del Sr. Adam Tomàs a la ma, i amb la reflexió que ens ha portat
aquest temps de confinament, vam veure com l’Ajuntament reiniciava l’activitat normal dels plens
debatent o aprovant mocions. Va ser llavors quan vam valorar el fet de presentar una moció a
l'Ajuntament d'Amposta que ens permetés traslladar a tot el consistori el nostre pensar. La moció és una
reflexió respecte a la festa i al divertiment amb el maltractament animal, respecte als valors que aquests
actes comporten, a la incidència en l'educació del nostre jovent, i a la imatge i al model de poble que
d'aquí se'n deriva. Per aquests motius la moció de l'Associació Tots Som Poble demana que des de les
institucions públiques, com és el cas de l'Ajuntament, es deixi de destinar diners públics a aquests tipus
d'actes festius. A més, davant de la gran crisi econòmica que patim derivada de la pandèmia de la Covid‐
19, és urgent demanar a l'Administració pública, més que mai, molta més responsabilitat a l'hora
d'invertir recursos.
Un cop redactada la moció i presentada a l'Ajuntament el dia 17 de Juliol, la resposta de l'Alcalde
va ser que seria presentada al Ple i votada pels regidors. Esperàvem poder assistir i parlar tal com el Sr.
Adam Tomàs ens va dir que podríem fer però, sorprenentment, aquest ple que estava anunciat que es
faria de forma presencial, a última hora es va canviar per un format virtual i la nostra veu no es va poder
escoltar.
Tot i que sabíem el difícil que era aconseguir vots positius a la moció hem de dir que ens ha dolgut
molt el resultat. La pluralitat entre els regidors de la que parla el Sr. Alcalde costa de percebre. Recordem
que fa uns mesos el Sr. Adam Tomàs va mostrar el seu pensar quan va assistir al Programa de Toros a
Madrid acompanyant i donant suport als representants taurins, com també quan el Tinent d’alcalde
Miquel Subirats, va acompanyar als representants taurins a la visita al Parlament de Catalunya per donar
recolzament a les reivindicacions del lobby taurí. Per l’altra banda comprovem com regidors/res, que
fora del consistori es declaren totalment o parcialment en contra dels actes taurins, quan ve el moment
de donar la cara opten per l’abstenció o voten en contra a la moció de Tots Som Poble. A partir d’aquí
s’obren molts interrogants al voltant d’aquesta falta de coherència i decisió.
A posteriori i un cop escoltades les intervencions del Sr. Alcalde com introducció de la moció,
sobta la simplificació tan gran que fa del tema, limitant‐se a temes pressupostaris i defugint el pes
important que aquesta té. La moció, principalment, parla d'un tema de valors i del futur del nostre poble.
El Sr. Alcalde diu al Ple que el debat no és econòmic, la qual cosa coincideix amb el que nosaltres també li
vam dir: "No és un tema només econòmic, és un tema principalment de valors, que estan totalment
condicionats a com s'inverteixen els recursos econòmics". En algun moment el Sr. Alcalde diu
textualment que “ell particularment no està d'acord amb l'argumentari ni amb el contingut de la moció”.
Que no estigui d'acord amb el què la moció demana ho acceptem, però que no estigui d'acord amb el
contingut ens sorprèn enormement, en aquest cas calia que s'expliqués al respecte. Quan la major part
de la moció parla de valors humanitaris i universals, en què no pot estar d'acord?
Observem també que es treu del context de l’escrit quan es parla d'accidents, morts i ferits, la
qual cosa contribueix encara més a una visió esbiaixada del tema.
El Sr. Adam Tomàs també parla de promoure una consulta a nivell de poble al respecte de les
festes amb bous. Nosaltres pensem que prèviament és necessari plantejar‐nos: "Es pot consultar si es pot
exercir maltractament a qualsevol persona o animal per divertiment?"
Pensem que a la ciutadania que va escoltar aquesta part del Ple va arribar‐li una informació
incompleta i gens imparcial, tant per l'exposició que el Sr. Alcalde en va fer com pel fet que l'Associació
Tots Som Poble no vam poder parlar al Ple com se'ns havia promès, igual que ho van fer els representants
del sector taurí. La convocatòria virtual, la Covid‐19.... han estat la justificació però tothom sabem que, si
hi ha voluntat, les solucions es troben. Ens dol que, pel que es veu, la majoria d'aquest consistori no vol
parlar d’aquest tema perquè se sent incòmoda.
També l’alcalde ha aprofitat per donar molt d’èmfasi a la quantitat d’actes alternatius que
l’Ajuntament està oferint a les festes dels bous. Això no li ho neguem, ans al contrari, ho reconeixem però
una cosa no treu l’altra. Tots Som Poble demanem: “al consistori de l'Ajuntament d'Amposta a través de
la presentació d'aquesta moció que prengui un acord plenari per deixar de finançar, programar i
promoure espectacles amb bous en qualsevol acte o festivitat que es realitzi a aquest municipi. Que
aquest any no sigui una excepció pel fet del Covid‐19 sinó que sigui el punt que motivi un canvi més cap
a aquest nou model de societat”.
Pensem que res és inamovible i els actes amb bous són del tot qüestionables. La inventiva i la
capacitat d’aquest govern municipal per generar festes ha estat més que demostrada. Amb voluntat de
canvi i sense les pressions del lobby taurí, aquesta inventiva i creativitat podria crear noves dinàmiques
que permetessin gaudir plenament de diferents modalitats de festa sense cap mena de patiment animal.
Confiem que el canvi arribarà.
ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE. Agost 2020

Per ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE a Opinió


Comparteix aquest article


Fés el teu comentari