Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Ullals de Baltasar

Els ullals són surgències originades per les aigües de pluja que flueixen per l’aqüífer des dels massissos del Port i del Montsià cap al mar, i que, en trobar-se amb els materials deltaics, ja saturats, es veuen obligades a emergir. Són de forma circular i tenen una fondària que oscil·la entre 2,7 i 7 m, i un diàmetre d’entre 5 i 55 m. El flux de descàrrega es fa a través de canals de drenatge i materials torbosos. A causa de l’origen càrstic de l’aqüífer les seues aigües difereixen notablement de les de la resta d’ambients aquàtics del Delta. Constitueixen ambients mesohalins, amb un elevat contingut de carbonats i calci, així com de clorurs i sodi que provenen de les aigües mineralitzades de l’aqüífer deltaic. També són ambients moderadament oligotròfics, on la producció primària està limitada pel fòsfor, fet que fa que les seves aigües presentin una gran transparència. La zona humida dels ullals de l’Arispe i Baltasar ocupen més de 25 hectàrees d'aiguamolls sobre sòls torbosos amb una vintena d’afloraments d’aigua. Aquest ambient de terres fosques i surgències està envoltat per horta i arrossars.

Comparteix aquest llocFés el teu comentariLlocs