Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

La veritat de l'auditori de La Ràpita. El que no s'ha dit.

Publicat el 24/07/2017 00:00

El 2 de juny de 2011, la Junta de Govern Local presidida pel Sr. Miquel Alonso acorda adjudicar a la mercantil ISOLUX les obres de l’Auditori, per un import 2.229.478,5 €. Cal recordar que ja s’havien celebrat eleccions i entrava un nou govern municipal encara per configurar, concretament l’11 de juny.


Feia falta formalitzar el contracte (ho fem ja nosaltres l’11 de juliol de 2011) i adjudicar la direcció facultativa, que es va fer el 20 de juliol a l’empresa DOPEC – els redactors del projecte d’Auditori - després d’un concurs. Les obres s’inicien el 12 de setembre de 2011.


De bon inici ja es detecten incompliments per part de la constructora, respecte a retards en l’obra, incompliment de contractar treballadors en atur, subcontractes sense comunicar-ho a l’Ajuntament, incompliments també per part de la direcció facultativa, etc. Fruit d’això, l’Ajuntament imposa diferents sancions econòmiques. L’empresa argumenta causes imprevistes: interacció d’una obra veïna – el nou hospital en construcció -, clima advers, etc. Sorgeixen problemes amb les empreses subcontractades per ISOLUX.


L’empresa demana fer modificacions del projecte al·legant qüestions tècniques i per poder complir terminis, que, tot i el desig de col·laboració mútua, no podien ser acceptades per no respondre a causes objectives aplicables a modificacions no previstes.


No us detallo tots els acords presos en ordre a requerir a l’empresa a complir el contracte, les gestions fetes amb les empreses subcontractades amb dificultats de cobrament a càrrec de la constructora malgrat que l’Ajuntament pagava puntualment les certificacions d’obra presentades.


Davant totes aquestes circumstàncies, el febrer de 2013, l’Ajuntament i els arquitectes DOPEC acorden resoldre de mutu acord la seva relació i es designa a l’arquitecte municipal per a dirigir l’obra, i com assessorament tècnic per fer el seguiment de l’obra feta, es contracta a un tècnic extern, de conformitat amb els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament.


Les obres continuen, val a dir, amb incidències, incloses peticions de pròrroga per l’empresa, i havien de finalitzar, segons la mateixa petició d’ISOLUX, no acceptada per l’Ajuntament, abans del 30 de desembre de 2013.


Durant aquests mesos s’havia avançat en la construcció, sense perjudici d’un rigorós seguiment per part de l’Ajuntament. Aquest control exhaustiu de les certificacions davant les sospites de desviacions ens permeté concloure que la darrera certificació presentada, de data 13.09.13, arriba fins al 63,72% de l’obra, i per un import total certificat d’1.448.188 €. També es constatà que s’havien incomplert els terminis i altres obligacions de l’empresa. L’empresa s’hi oposava a la quantificació de l’Ajuntament i presentava uns números que no eren acceptables i superaven en molt el preu d’adjudicació. En concret ens demanaven 1.059.040 € més, que l’Ajuntament es nega a acceptar


Tot plegat provoca l’informe de l’arquitecte municipal i director de les obres emès el 23 d’abril de 2014 en què posa de manifest entre altres extrems, que s’havia causat un greu perjudici en concepte de retard d’obra i es proposava resoldre el contracte. En data 6 de maig de 2014 s’emet informe de Secretaria i Intervenció demanant un informe al director de les obres sobre l’incompliment de l’empresa i iniciar un expedient de resolució de contracte d’obres per incompliment del contractista, amb confiscació de garantia. Emès l’informe per l’arquitecte en data 30 de juny, La Junta de Govern Local el dia 2 de juliol de 2014 ho acorda, essent impugnat aquest acord per Isolux el 8 d’agost.


Comença aquí el llarg camí de resolució contractual quan l’altra part – com és el cas – s’hi oposa. Cal que la Comissió jurídica assessora de la Generalitat dictamini. I finalment ho fa en data 15 de gener de 2015 donant la raó a l’Ajuntament, dictaminant en favor de la resolució del contracte per incompliment culpable de la contractista. Ens trobem en ple mes de gener de 2015. Les obres han restat aturades durant el quart trimestre de 2013 i tot l’any 2014. Durant aquests mesos ha estat un seguiment permanent per part dels tècnics i govern municipals.


Un cop acomplits tots els tràmits administratius, recuperada la possessió de l’obra, l’Ajuntament se’n fa càrrec de l’obra. Es donen instruccions a la Policia Local per vigilar l’entorn i immediatament es reprenen les obres. En primer lloc, per raons d’emergència i de neteja d’un espai totalment degradat, es fan uns primers treballs de reparacions urgents de desaigües, tancaments provisionals, neteja de l’entorn, per evitar inundacions i per raons de seguretat perquè ningú pugui entrar a l’obra ni pugui endur-se cap tipus de material instal·lat, climatització, sanitaris, muntacàrregues, cablejat inclosos. Aquests treballs, amb un PEM de 42.006,14 €, garanteixen la continuació de les obres. I s’executen a plena satisfacció.


La nostra preocupació però era finalitzar l’Auditori i a poder ser, afavorir la contractació de petits empresaris. En aquest sentit enteníem que podia resultar d’aplicació la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu relativa a la divisió en lots de l’objecte dels contractes, així com a l’opció de limitar el nombre de lots al qual les empreses poden presentar ofertes amb la finalitat d’augmentar la competència i facilitar la participació de les PIME en la contractació pública. No ens encantem. L’arquitecte municipal enllesteix els diferents lots, amb els seus corresponents projectes:


TANCAMENTS FIXES I PRACTICABLES. 240.000 €


PALETERIA DE L’ENTORN: 60.000 €


REVESTIMENTS: 200.000 €


PELL EXTERIOR 241.000 €


INSTAL·LACIONS I SERVEIS 237.000 €


GRADA TELESCÒPICA I FIXA 241.000 €


BUTAQUES 240.000 €


EQUIPAMENT DE L’EDIFICI 240.000 €


TOTAL: 1.699.000 €


Aquests pressupostos incloïen despeses generals, benefici industrial i impostos. 


Calia tan sols iniciar els procediments d’adjudicació.


El que resultava urgent sens dubte era el primer dels lots, que concretament ascendia a 240.430,18 € (IVA inclòs) i anomenat projecte bàsic i d’execució de la construcció dels tancaments fixos i practicables de l’auditori. S’aprova en Junta de govern el maig del 2015, es publica al perfil del contractant. Encara apareix a la pàgina web de l’Ajuntament. Per no comprometre al govern sortint de les eleccions, no vàrem iniciar cap procediment de licitació.


La resta de lots haurien de sortir en licitació conjunta, després d’aprovar-se els projectes. En el seu cas, amb aquest primer projecte després de l’opinió de secretaria i intervenció.


El juny del 2015 entra el govern actual. La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de juliol de 2015, acorda el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte preparat per natros, per infracció no esmenable, argumenten, en les normes de preparació del contracte. En concret, el fraccionament de l’objecte del contracte i la previsió de pròxim retorn del préstec FOMIT. Amb treball i voluntat, dues qüestions perfectament salvables. Però això sí, cal treballar. I això costa, pel que sembla. I per als malpensats, oportunament ens vàrem preocupar, bona feina del tresorer, de dipositar aquestes quantitats del FOMIT a un interès prop del 4% que suplia sobradament els interessos i despeses de devolució de les quantitats no disposades per inexecució de l’obra.


El nou govern atura tot l’expedient, malgrat tenir ja els projectes tècnics redactats i partida pressupostària, tot i que ja no hi havia problemes amb l’empresa ISOLUX, ni amb els arquitectes DOPEC, tot i que tenien l’obra executada a nivell constructiu en gairebé el 64 per cent del cost – calia enllestir això sí la part més agraïda: pell exterior, fusteria, butaques, les grades. I durant gairebé un any, les obres s’aturen, per simple politiqueria. Novament es redacta un altre projecte per un import total d’1.695.028,52 €, no gaire lluny dels projectes redactats per lots al maig, i fins a l’abril de 2016, el nou consistori no adjudica a EDIFISA ENTER, SL, per un import d’1.610.277,08 € la finalització de les obres. S’ha perdut vora un any. Ah, faltaven dos lots més, equipaments audiovisuals i graderia, que finalment es contracten ja entrat l’any 2017, de subministrament d’equipaments audiovisuals, Lot 1, a l’empresa VITEL, SA, per un import total de 176.055 € i el lot 2, GRADERIA, a TALLERES PALAUTORDERA, SA. per import 256.776 €. Com veieu tot empreses locals, no?


Tot i això hem escoltat a l’Alcalde dient que les obres havien estat “abandonades” . Que el nou govern rapitenc havia desencallat les obres de l’Auditori. Que quan varen arribar al govern es van trobar que el projecte es trobava totalment encallat. L’Auditori Municipal, diuen, es va iniciar el 2010 però l’any 2013 es van aturar les obres, deixant poc més de la meitat de la construcció feta. Tot rotundament fals. I el més greu de tot, en comptes de defensar a l’Ajuntament davant una empresa incomplidora de les seves obligacions, s’atreveix a parlar de “desavinences entre l’empresa constructora i l’Ajuntament” “que van comportar que no es fes una paletada més”. Desavinences? Fals. Era un incompliment clar de l’empresa!! O és que defensen a l’empresa per revenja política? Així tenen cura dels diners públics?


Ni una sola menció al treball fet per tot l’Ajuntament la passada legislatura per anar resolent els problemes: Secretaria, intervenció, serveis tècnics, etc.


Aquestes declaracions no han estat a l’alçada que comporta el càrrec. Molts fums i poca feina. Ni baixos del Garbeach, ni polígons industrials, ni noves places hoteleres, ni creuers, ni cap empresa malgrat el repunt econòmic, ni les obres de Sant Isidre/Constitució per dinamitzar el comerç. Ni xarxes de pluvials, ni barri mariner. Per no fer, ni han solucionat el terra de la Biblioteca, després de dos anys d’autèntic desgovern! I el tan reclamat Nou Institut? I els llocs de treball? Unes entitats decebudes després de tantes promeses incomplertes. A l’únic que puc felicitar, sincerament, al regidor de Festes, que veu any rere any augmentat el seu pressupost i és cert, fa unes bones Festes. Només faltaria. De fet, molt semblants a les que s’han anat fent tots aquests anys. I tot això amb un romanent de tresoreria que ara sí que se’l poden gastar en inversions financerament sostenibles, però que s’està diluint a marxes forçades. I sense voler baixar els valors cadastrals per a IBI i plusvàlues. En fi, tot un rècord d’inoperància. Sort en tenim que Ports de la Generalitat ha complit i ha fet inversions a la zona portuària. I de l’Auditori.


Ara l’Auditori Sixto Mir és una realitat. A l’alçada del que ens mereixem els ciutadans de la Ràpita. Gràcies a l’esforç de molta gent. Felicitats a tots ells. Moltes i moltes gràcies.


 


Joan Martin Masdeu.


Portaveu de CiU a l’Ajuntament.

Per Joan Martin Masdeu. Portaveu de CiU a l’Ajuntament. a Editorial


Comparteix aquest article


Fés el teu comentariAquesta web utilitza cookies propies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, aceptas l'ús que fem.